je privacy 

franpress

Radboutstraat 15, 3962 DB Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens heeft franpress van jou?

Eigenlijk niet zoveel.

 • je voor- en/of achternaam;
 • je e-mailadres:
 • eventueel andere gegevens die jij ZELF gegeven hebt, bijvoorbeeld je telefoonnummer.

Dat valt mee, toch?

Hoe komt franpress aan je persoonsgegevens?

Van jou! Door de informatie die je zelf gegeven hebt via

 • het contactformulier,
 • je reactie op een bericht,
 • je telefoongesprek, sms-bericht of WhatsApp.

Wat doet franpress met je persoonsgegevens?

Alleen wat jij wil. Dus: je vraag beantwoorden, feedback geven op je reactie, je de gewenste informatie verstrekken, je eventueel op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. That’s all.

franpress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zo lang om te kunnen doen wat jij wil.

Jonger dan 16

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan zal franpress je privacy-gegevens niet bewaren/verwerken. Tenzij je ouders/voogd toestemming hebben gegeven.

MAAR: ik kan je leeftijd natuurlijk niet controleren. Daarom raad ik je ouders/voogd aan om jouw online activiteiten te controleren.

Blijkt dat franpress per ongeluk je gegevens verzameld heeft?  ZONDER de toestemming van je ouders/voogd? Meld dat direct via frances (at)franpress.nl. Dan verwijder ik meteen al je gegevens.

Hoe veilig?

franpress neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Dus neemt doeltreffende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn? Dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Meld dat dan direct via frances (at) franpress.nl

Hoe vertrouwd?

Hoe zit het met het delen van je persoonsgegevens met derden?

1. franpress VERKOOPT jouw persoonsgegevens NIET aan derden.

2. franpress VERSTREKT jouw gegevens enkel & alleen aan derden

 • indien je daar zelf UITDRUKKELIJK schriftelijk om vraagt; (HOE lees je hier > )
 • indien dat WETTELIJK verplicht is.

3. franpress kan derden jouw gegevens laten VERWERKEN. Ik sluit dan een bewerkersovereenkomst met die bedrijven. Hierin staat dat ook zij jouw gegevens veilig & strikt vertrouwelijk moeten behandelen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om

1. je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;

2. je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;

3. bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

4. je persoonsgegevens naar jou of een welbepaalde organisatie te laten sturen.

Wil je van (een van) deze rechten gebruikmaken? Dat kun je enkel schriftelijk aanvragen — met een kopie van je paspoort/identiteitsbewijs in bijlage. Je zult je moeten legitimeren. (Logisch, anders weet ik niet of JIJ het bent.)

LET OP: maak in deze kopie de volgende 4 gegevens ZWART.

LET OP:
maak in de kopie van je paspoort/identiteitskaart de volgende VIER gegevens ZWART: 

 1. je pasfoto
 2. de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 3. het nummer van je paspoort/identiteitsbewijs
 4. je Burgerservicenummer (BSN)mmer (BSN).

Dit ter bescherming van je privacy.

Menselijke beslissingen

franpress laat de computer/software geen automatische beslissingen nemen met (verstrekkende) gevolgen voor jou.  Beslissingen worden door mij persoonlijk genomen. Als zzp-bedrijf is franpress sowieso te klein om met Big Data (systemen) te werken.

Cookies

Ook de franteresting-blog en de franpress-website maken gebruik van cookies. Wil je de INS & OUTS weten? Kijk dan hier >.

Klacht

Heb je een klacht over je privacy bij franpress?  Die kun je direct online indienen bij de nationale toezichthouder. Via een klik op de onderstaande link:

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS >.

Pin It on Pinterest